iso27001System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Tensoft obejmuje usługi w zakresie projektowania, wdrażania oraz serwisowania systemów informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego .

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ma zapewnić poufność, integralność
i dostępność informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowami do których przestrzegania firma się zobowiązała. W związku z wykonywaną działalnością TENSOFT zobowiązuje się do ciągłego i systematycznego śledzenia wszelkich zmian przepisów prawnych odnoszących się do działalności firmy, mających zastosowanie na terenie RP oraz innych krajów, z którymi firma współpracuje. Chcąc propagować bezpieczeństwo informacji Zarząd firmy zapewnia środki niezbędne do podnoszenia świadomości i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji.
Polityka SZBI poddawana jest regularnym przeglądom mającym miejsce podczas przeglądu zarządzania, zaś w przypadku istotnych zmian w organizacji jest ona odpowiednio modyfikowana tak, aby była nadal przydatna, adekwatna i skuteczna.

Każdy z pracowników został zapoznany z Polityką SZBI i zobowiązany jest do przestrzegania jej postanowień oraz ciągłego doskonalenia w ramach wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.