Portal SMS jest zintegrowany z systemem AdAS i e-Obywatel.pl.
Dzięki Portalowi SMS Państwa Gmina będzie mogła w szybki i skuteczny sposób skontaktować się mieszkańcami. Informacje mogą mieć charakter indywidualny lub masowy. Źródłem informacji mogą być szablony, a także dane  zaczerpnięte z programów dziedzinowych AdAS.

System e-Obywatel.pl ma ograniczyć do absolutnego minimum, a docelowo zastąpić tradycyjną formę kontaktu z Obywatelem, dzięki możliwościom jakie oferuje bezpieczna sieć Internet. Jest to krok w przód w porównaniu z obecnie oferowanymi systemami klasy eBOK lub Punktami Obsługi Petenta ze względu na większe możliwości interakcji i komunikacji oraz zaawansowane systemy płatności elektronicznych.


System AdAS (skrót od Aplikacje dla Administracji Samorządowej) jest systemem klasy ERP. Przeznaczony jest do wspomagania prac wszystkich obszarów zarządzania w Jednostkach Administracji Samorządowej.

grafika3

 • Definiowanie „dziedzin” z jakich będą wysyłane sms-y i przypisywanie im własnej nazwy
 • Wpisanie wniosku podatnika o zgodę na wysyłanie sms z danej dziedziny
 • Wpisanie wniosku podatnika o wycofanie zgody na wysyłanie sms z danej dziedziny
 • Podgląd wysyłanych sms-ów z poziomu programu dziedzinowego
 • Definiowanie szablonów treści wiadomości SMS
 • Wysyłanie masowych sms-y do podatników
 • Wysyłanie sms-a bezpośrednio z karty podatnika
 • Funkcja zatwierdzenia wysyłki paczki SMS przez osobę upoważnioną za pomocą Portalu SMS
 • Możliwość ustawienia przedziału godzin w jakich wiadomości SMS mają być wysłane
 • Możliwość wyboru trybu wysyłki ( ECO, FULL)
 • Zarządzanie odpowiedziami
 • Zarządzanie potwierdzeniami doręczenia SMS
 • Zarządzanie błędami wysyłki SMS
 • Możliwość subskrypcji wybranych kanałów SMS przez Petenta
 • Możliwość wglądu w historię otrzymanych SMS przez Petenta

logo win10e-Obywatel is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>