Aplikacja posiada następujące funkcjonalności:

 • Redagowanie stawek zgodnie z uchwałą Rady Miasta (gminy)
 • Ewidencjonowanie danych zgodnie z danymi napływającymi do urzędu w postaci deklaracji DT-1 i załączników DT-1/A. Ewidencja elektroniczna pozwala na dokładne odwzorowanie rzeczywistego obiegu dokumentów podatnika.
 • Rejestrowanie danych o podatnikach, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji a o których posiadana jest wiedza.
 • Wyliczenie należnego podatku na podstawie wskazanej stawki i okresu opodatkowania, oraz generowanie przypisów z odpowiednimi terminami płatności.
 • Ewidencjonowanie, wyliczane zmian wartości podatku oraz generowanie odpowiednich odpisów, będących skutkiem: czasowego wyrejestrowania, zbycia, lub wyrejestrowania środka transportowego.
 • Aplikacja umożliwia automatyczną ocenę wprowadzonych danych, ułatwiając prowadzenia postępowań administracyjnych takich jak:
  • wezwania do złożenia deklaracji
  • postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
  • postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w zakresie
  • zebranego materiału dowodowego
  • decyzji określających
  • decyzji o umorzeniu
  • tworzenie tabeli amortyzacji/umorzeń
  • naliczanie umorzenia w oparciu o obowiązujące współczynniki
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej za lata ubiegłe
 • Prowadzenie dodatkowej ewidencji środków transportowych niepodlegających opodatkowaniu
 • Szczegółowa analiza przypisów i odpisów w wielu przekrojach
 • Szczegółowe zestawienia, prognozowania, rejestry przypisów i odpisów,
  skutki obniżenia stawek podatkowych, skutki zastosowanych ulg podatkowych i.t.p.
 • Wygodny i intuicyjny interfejs obsługi, pozwalający na szybkie i łatwe poznanie aplikacji.
 • Wiele elementów obsługi ułatwiających wyszukiwanie i wizualizację danych, konfiguracja dostosowująca do przepisów w roku podatkowym, oraz dostosowująca do potrzeb użytkownika

logo win10Mieszkańcy is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>