Aplikacja wspomagająca pracę w dziale egzekucji administracyjnej ( ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)

Prowadzisz windykację tytułów wykonawczych w zakresie odpadów?
Mamy moduł który ułatwi Ci pracę !


Umożliwia monitorowanie sprawy,  zarządzanie sprawami przypisanymi dla poszczególnych Egzekutorów.  Aplikacja ta wspomaga naliczanie opłat za wykonane czynności, ewidencjonuje wpłaty dokonane przez podatnika, pozwala prześledzić historię czynności wykonanych przez egzekutora czy też dokumentów związanych z daną sprawą.
Importuje tytuły wykonawcze z modułu Karty kontowe, dzięki czemu nie trzeba wpisywać ponownie danych związanych z tytułem.

Słowniki:
Słownik Opłat – jest to słownik ustawowy w którym są określone opłaty za określone w ustawie zdarzenia:

§  Pobranie pieniędzy na miejscu u właściciela
§  Zajęcie wynagrodzenia za pracę
§  Zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego
§  Zajęcie innych wierzytelności
§  Zajęcie ruchomości właściciela
§  Opłata manipulacyjna

Słownik Kosztów Egzekucyjnych – słownik pomocniczy w którym określamy nazwę własną kosztu i wiążemy go z rodzajem należności z Słownika Rodzajów Należności (ADAS).

Słownik Czynności – jest to słownik w którym możemy zdefiniować czynności wykonywanych np. Wydrukowanie i wysłanie wezwania i powiązać go z opłatą jaką należy naliczyć w przypadku wykonania czynności.

Lista Egzekutorów – umożliwia dodanie użytkowników systemu ADAS do aplikacji jako Egzekutorów będzie można przypisać im konkretne sprawy egzekucyjne.

logo win10Mieszkańcy is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>