Ewidencja mienia gminnego oraz opłaty za wieczyste, czynsze dzierżawne, opłaty adiacenckie, sprzedaż mienia, itp.

Moduł przeznaczony do prowadzenia ewidencji mienia, będącego własnością samorządu jak i mienia Skarbu Państwa zarządzanego przez samorząd. Umożliwia naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, sprzedaż i przekształcenie.    

Możliwości Systemu Mienie Gminne:

 • Współpraca, z jednolitą dla całego systemu ADAS, kartoteką osób i firm
 • Ewidencja działek z informacjami o ich stanie prawnym, położeniu i wartości
 • Ewidencja mienia będącego w wieczystym użytkowaniu z informacjami o wielkości
  udziału, wielkości i częstotliwości opłat
 • Ewidencja mienia dzierżawionego z informacjami o wielkości udziału, wielkości i
  częstotliwości opłat
 • Ewidencja mienia w zarządzie z informacjami o wielkości udziału, wielkości i
  częstotliwości opłat
 • Ewidencja sprzedaży działek i mieszkań z informacjami o wielkości i częstotliwości opłat
 • Ewidencja mienia przekształconego z użytkowania wieczystego na własność z i
  informacjami o wielkości i częstotliwości opłat
 • Podział i scalanie działek
 • Automatyczna emisja przypisów do systemu Karty Kontowe
 • Wydruki informacyjne, wydruki decyzji wystawianych w trakcie
  postępowania administracyjnego

logo win10Mieszkańcy is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>