logo2

 • Wprowadzenie dowolnego sprawozdania budżetowego do modułu sprawozdawczości w organie  z dowolnej jednostki poprzez sieć internetową
 • Dostęp do sprawozdania przez użytkowników w organie, natychmiast po wprowadzeniu go przez jednostkę organizacyjną
 • Możliwość wprowadzenia sprawozdań zarówno poprzez import z systemów księgowych jak i wprowadzenia go bezpośrednio w module e-JORG
 • Kopiowanie sprawozdań na kolejny miesiąc w celu jego modyfikacji aktualnymi danymi
 • Możliwość wydrukowania sprawozdań
 • Dostęp przez jednostki do aktualnych uchwał planów finansowych i ich zmian
 • Dostęp do danych dotyczących aktualnego wykonania wydatków i dochodów
 • Brak konieczności przesyłania jakichkolwiek plików między jednostką podległą a jednostką nadrzędną
 • Po wprowadzeniu sprawozdań możliwość ich zagregowania, a także automatycznego zaksięgowania kwot wykonania i zaangażowania po stronie organu
 • W przypadku prowadzonej księgowości danej jednostki poza tą jednostką np. w urzędzie e-JORG umożliwia kierownikowi bieżący dostęp do danych na temat aktualnego wykonania w stosunku do uchwalonego planu  

e-JORG jest „przedłużeniem” modułu sprawozdawczości budżetowej poprzez sieć internetową modułu F-K, do poszczególnych jednostek, w których są tworzone sprawozdania. Jeżeli jednostka ta wprowadzi jakiekolwiek sprawozdanie będzie ono dostępne od razu w organie. Analogicznie jeżeli organ wprowadzi uchwałę budżetową lub zmiany tej uchwały, dane te będą automatycznie dostępne w jednostkach organizacyjnych.

Korzyści z zastosowania e-JORGa do wymiany sprawozdań w porównaniu do SJO BeSTi@

SJO BeSTi@ umożliwia jedynie dostęp do sprawozdań wykonanych przez jednostki ich agregację, wysyłkę do RIO.
e-JORG oprócz powyższych funkcjonalności umożliwia także np. księgowanie na podstawie sprawozdań jednostkowych kwot wykonania dochodów, wydatków, zaangażowania na wybrane konta księgowe w organie.
Bezpieczeństwo : System eJORG wymienia dane z podsystemem zaplecza za pośrednictwem wytworzonych w tym celu usług sieciowych.  Dzięki temu portal użytkownika końcowego może być bez obaw wdrażany w infrastrukturze podmiotów trzecich (np.: dostawcy usług hostingowych) gdyż nie wymaga bezpośredniego dostępu do bazy danych zlokalizowanej chronionej infrastrukturze. Jednocześnie portal w pełni wspiera uwierzytelnianie i autoryzację swoich użytkowników co w połączeniu z możliwością pracy w ramach bezpiecznego połączenia SSL gwarantuje zachowanie poufności i integralności przesyłanych danych.

logo win10e-Obywatel is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>