www.e-obywatel.pl

Sytem e-Obywatel.pl jest w pełni zintegrowany z AdAS i systemem obiegu dokumentów Dokus.

System e-Obywatel.pl ma ograniczyć do absolutnego minimum, a docelowo zastąpić tradycyjną formę kontaktu z Obywatelem, dzięki możliwościom jakie oferuje bezpieczna sieć Internet. Jest to krok w przód w porównaniu z obecnie oferowanymi systemami klasy eBOK lub Punktami Obsługi Petenta ze względu na większe możliwości interakcji i komunikacji oraz zaawansowane systemy płatności elektronicznych.

System AdAS (skrót od Aplikacje dla Administracji Samorządowej) jest systemem klasy ERP. Przeznaczony jest do wspomagania prac wszystkich obszarów zarządzania w Jednostkach Administracji Samorządowej.

 • Portal SMS - oferuje funkcjonalności powiadamiania za pomocą SMS o zaległościach płatniczych wobec naszej Gminy, wiadmościach oraz informacjach indywidulanych. Wiadomości mogą być wysyłane do wszystkich numerów w bazie jak i do pojedyńczych adresatów. Integracja z systemem AdAS powoduje szybkie i bezbłędne powiadomienia Obywateli o zaległościach lub naliczonym podatku.
 • Portal Rozliczeń Online - oferuje możliwość sprawdzenia przez stronę www aktualnego stanu konta Podatnika. System będzie wyposażony w możliwość płatności elektronicznej
  bezpośrednio na konto Gminy za pomocą bezpiecznego systemu przelewów ekektronicznych.
 • Wnioski / formularze ePUAP - Strefa ePUAP będzie wyposażona w zestaw wymaganych wniosków i formularzy zlokalizowanych bezpośrednio na stronach www. Formularze będzie można wydrukować i przedłożyć w Urzędzie lub podpisać profilem zaufanym. Wnioski i formularze będą zintegrowane z Kartami Informacyjnymi. System obiegu dokumentów DOKUS w prosty i przyjazny sposób pobierze złożone wnioski z Urzędowej skrzynki ePUAP
  i pozowli na szybkie procedowanie oraz wysłanie odpowiedzi do Petenta.
 • Portal Informacyjny - pozwoli pokazać to co najwazniejsze i najpiękniejsze w naszej Gminie.
 • Karta Informacyjne - opisują dokładnie od strony formalnej sposób i ścieżkę załatiwenia sprawy w naszym Urzędzie
 • System Rezerwacji - Petent może umówić się na konkretny termin w których chciałby przyjść i bez kolejki zrealizować swoją sprawę. Urzednik za pomocą integracji z systemem Dokus może zarządzać swoim czasem i spotkaniami.
 • Portal Odpady - Strefa Petenta pozwala na złożenie formularza odpadowego i możliwość jego podpisania przez mechnizmy ePUAP lub jego korekty, sprawdzenia terminu wywozu nieczystości. Strefa dla firm przewozowych pozwala na złożenie sprawozdań z przyjęcia odpadów. System jest w pełni zintegrowawny z systemem AdAS.
 • Przyjazne logowanie i bezpieczeństwo - e-Obywatel.pl jest bezpiecznym i pewnym mechnizmem do wymiany informacji i płatności między Obywatelem, a naszym Urzędem. Wspieramy bezpieczene systemy płatności elektronicznych oraz ePUAP oraz Podpisy Kwalifikowane.

 

logo win10e-Obywatel is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>