Moduł oprogramowania Opłata za Odpady jest sprawdzonym oprogramowaniem działającym od 3 lat w Urzędzie Miejskim Pszczyna. Na podstawie przeprowadzonego referendum, od maja 2008 r. na terenie gminy zaczął obowiązywać system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym właścicielem odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest gmina.
Firma Tensoft jest autorem oprogramowania wspomagającego gospodarowanie odpadami w zakresie obowiązującego regulaminu w UM Pszczyna. Moduł Opłata za Odpady jest jednym z modułów systemu ADAS (Aplikacje dla Administracji Samorządowej). Moduł ten został aktualnie poszerzony o funkcjonalności potrzebne do spełnienia Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Na System do naliczania opłat za odpady składają się następujące moduły:

 • Moduł Opłata za odpady (naliczanie opłat)
 • Moduł Księgowości windykacyjnej (indywidualne karty kontowe)
 • Moduł Kasa
 • Moduł Administratora (zarządza użytkownikami)
 • Portal WWW (komunikacja z mieszkańcami oraz firmami wywozowymi)

System  „Opłata za odpady” umożliwia stuprocentową realizację zadań narzuconych przez ustawę w tym m.in.:

 • ewidencję nieruchomości na których powstają odpady komunalne
 • prowadzenie rejestru firm wywozowych
 • ewidencję związaną ze sposobem odprowadzania nieczystości ciekłych z lokali
 • monitoring wywozu nieczystości ciekłych
 • ewidencję deklaracji /decyzji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • ewidencję uiszczających opłaty (podatników) oraz bazy indywidualnych kart kontowych, zgodnie z ordynacją podatkową
 • weryfikację danych w oparciu o ewidencję ludności ( np. Ewidencja Ludności, protokół 1B) oraz ewidencję podatkową
 • windykację, w tym automatyczne wyliczanie odsetek, emisja upomnień, emisja tytułów wykonawczych
 • tworzenie sprawozdania o dochodach (Rb27s)
 • wymianę informacji między firmą wywozową, a urzędem
 • możliwość składania deklaracji poprzez Portal WWW
 • rejestrowanie sprawozdań od firm wywozowych oraz tworzenie i przesyłanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
 • możliwość stosowania kodów kreskowych na deklaracjach / decyzjach / umowach
 • korzystanie z płatności masowych (indywidualne konta bankowe)

www.odpady.tensoft.pl

logo win10e-Obywatel is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>