Obsługa kasy w urzędzie

Program Kasa umożliwia zautomatyzowanie obsługi kasy w czasie rzeczywistym, z księgowaniem raportów kasowych włącznie. Dokumenty rozchodowe i przychodowe drukowane są w postaci kwitów kasowych z nadaniem kolejnego numeru w ramach danej grupy dokumentów. Na bieżąco wykazywany jest aktualny stan kasy oraz tworzony raport kasowy. Zamknięty raport zostaje przekazany do modułu księgowego z automatyczną całkowitą, lub częściową dekretacją dokumentów. Zadekretowany raport kasowy można sprawdzić, wydrukować, uzupełnić i przekazać do kartoteki księgowej.

Możliwości Systemu Kasa:

 • Bieżąca obsługa klienta
       
  Funkcja ta realizuje podstawowe zadanie modułu , którym jest wystawianie dokumentów typu "kasa przyjmie" i "kasa wypłaci" w czasie rzeczywistym, bezpośrednio dla klienta. Wystawiony dokument na bieżąco aktualizuje stan gotówki w kasie. Kasjer jest więc zorientowany czy może przeprowadzić kolejną operację dla kolejnego klienta. System nie wymaga aby kasjer znał sposób księgowej dekretacji dokumentów, choć to podczas jego pracy przebiega analiza księgowa dokumentu i decyduje się sposób dekretacji. Jednak dzieje się to bez ingerencji kasjera. Możliwe jest prowadzenie wielu oddzielnych stanowisk kasowych. Moduł nie może pracować samo-dzielnie bez połączenia z głównym systemem finansowo-księgowym


 • Sporządzanie raportów kasowych

  Wszystkie wystawione dokumenty kasowe z danej kasy są zapisywane na bieżąco na raport kasowy z danego dnia. Rozróżniany jest raport "otwarty" czyli taki, do którego można dopisywać dokumenty i raport "zamknięty" . Raport zamknięty tworzy stan początkowy dla następnego raportu. Sporządzenie raportu polega na obliczeniu salda końcowego kasy i zmianie statusu raportu na "zamknięty"


 • Wydawnictwa

  Zbiorcze zestawienie obrotów kasy za miesiąc, w oparciu o dzienne raporty. Wydruki dokumentów wg wybranych kryteriów

logo win10Mieszkańcy is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>