System Zamówienia Publiczne obejmuje prowadzenie ewidencji całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

 • Ewidencji ofert   
 • Członków komisji   
 • Powołanych biegłych   
 • Protestów   
 • Oczywistych omyłek   
 • Błędów formalnych   
 • Ogłoszeń prasowych o zamówieniu   
 • Sporządzanie sprawozdań dla Regionalnych Izb Rozrachunkowych   
 • Druk wszelkich formularzy wymaganych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
 • Sporządzanie (definiowanie) dowolnych zestawień

System Zamówienia Publiczne posiada pełne zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do danych. Zarządzanie prawami dostępu możliwe jest dla Użytkownika o prawach administratora programu. Wszelkie zabezpieczenia realizowane są przez system haseł i uprawnień w systemie. Można zdefiniować dla każdego operatora różne hasło i dla każdego z nich nadać uprawnienia do realizowania poszczególnych funkcji.

logo win10Mieszkańcy is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>