Księgowość Budżetowa i Budżet

System Budżet i Księgowość przeznaczony jest do obsługi zadań związanych z księgowością syntetyczną i budżetem Gminy lub Starostwa. Skutecznie zastępuje on ręcznie prowadzone kartoteki syntetyczne i analityczne. Program spełnia obowiązującą ustawę o rachunkowości, w szczególności te jej zapisy, które dotyczą komputerowych technik prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Możliwości Systemu Księgowość budżetowa i budżet:

W zakresie PLANU KONT

 • Dopisywanie, edycja, usuwanie pozycji planu kont   
 • Nadawanie oraz modyfikacja parametrów konta, konta syntetycznego wraz z jego analityką; oraz automatyczne uaktualnienie (z zapytaniem)   
 • Powiązanie z planem finansowym, powiązanie z zadaniami (domyślny plan finansowy lub zadanie)   
 • Powiązanie wybranego kontrahenta z kontem rozrachunkowym 
 • Podgląd obrotów sald na konkretny dzień, miesiąc

W zakresie DOKUMENTÓW

 • Dopisywanie wraz z zapisywaniem lub księgowaniem dokumentów z następującą specyfikacją:       
 • Uwzględniając podział na dzienniki (główny + pomocnicze)       
 • Uwzględniając podział na rodzaje dokumentów (WB, PK, RK, itp.)       
 • Uwzględniając zapis na rozrachunki        
 • Uwzględniając zapis do rejestru zakupu i sprzedaży faktur       
 • Uwzględniając zapis na klasyfikację budżetową, zadanie, podparagraf, wydział   
 • Usuwanie, księgowanie, wyksięgowanie 1-go dokumentu lub całej grupy dokumentów powiązane z automatyczną aktualizacją (rozrachunki, plany finansowe, zadania)        
 • Podgląd stanu wybranego konta podczas księgowania        
 • Możliwość indywidualnej numeracji dowodów księgowych       
 • Funkcje informujące: np.:Ostrzeganie użytkownika (komunikat) przed przekraczaniem planu na daną klasyfikację, podczas księgowania        
 • Funkcje zabezpieczające np.: nie można zapisać dokumentu o tej samej nazwie i numerze
    

W zakresie ROZRACHUNKÓW

 • Automatyczne rozliczanie faktur o o identycznych numerach
 • Automatyczne rozliczanie częściowe faktur o identycznych numerach   
 • Możliwość indywidualnego rozliczania faktur (definiowanie powiązań między fakturami )   
 • Podgląd rozrachunków : wszystkich, rozliczonych, oraz należności i wierzytelności.


W zakresie BUDŻETU

 • Definiowanie planów finansowych   
 • Wprowadzenie Układu Wykonawczego z podziałem na Jednostki 
 • Automatyczne księgowanie Uchwał Budżetowych dla jednostek pracujących na tej samej bazie   
 • Wprowadzanie Uchwała zmieniających przez jednostki   
 • Podgląd planu i wykonania budżetu wg różnej szczegółowości w różnych układach graficznych 
 • Eksport sprawozdań RB27S, RB28S, RB30, RB31, RB32, RB33 do programu Budżet_ST_II w formacie zdefiniowanym w Dz. U. Nr 24 poz. 279 z 13 marca 2001r.  


W zakresie WYDRUKÓW

 • Wymagane ustawowo (bilans otwarcia, zestawienie obrotów i sald, dzienniki, konta księgi głównej, kartoteka finansowa,) //Ustawa o rachunkowości art. 13     
 • Sprawozdania budżetowe (RB27S, RB28S, RB30, RB31, RB32, RB33 )     
 • Wydruki rozrachunkowe:        
 • Wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, polecenia przelewu, potwierdzenia sald, Upomnienie        
 • Rozrachunki rozliczone i nierozliczone, Rozrachunki przeterminowane X_dni i więcej 
 • Rozrachunki nierozliczone na dzień ...., [wszystkie wg faktur lub wg dat]        


W zakresie obsługi SŁOWNIKÓW
    

 • Obsługa słowników budżetowych : działy, rozdziały, paragrafy, podparagrafy, źródła finansowania, grupy paragrafów, plany finansowe, zadania (Budżet zadaniowy), Wydziały   
 • Obsługa słowników wspólnych: miasta, ulice, imiona

logo win10Mieszkańcy is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>