Podatki (rolny, leśny, od nieruchomośi)

System posiada funkcje obsługujące:

 • Obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,   
 • Możliwość prowadzenia ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania ustawowo zwolnionych z podatku   
 • Ewidencja podatku rolnego z uwzględnieniem podziału na nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha,   
 • Prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku,   
 • Drukowanie decyzji wymiarowych-nakazów płatniczych z możliwością zawężenia drukowania do określonych przypadków (np. dla wybranej ulicy, gdzie wymiar podatku jest większy od oddzielnie dla podatników miejscowych i zamiejscowych, itp.)   
 • Możliwość drukowania blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku.   
 • Prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów   
 • Analiza skutków obniżenia stawek podatku oraz stosowania ulg w różnych aspektach   
 • Możliwość dokonywania zmian decyzji ustalających wymiar podatku, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku,   
 • Obliczanie i wystawianie dokumentów tytułem podatku za lata ubiegłe   
 • Kompleksowa obsługa procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (Rejestrowanie wniosku, weryfikacja danych, wydanie decyzji ustalającej w całości lub częściowo oraz decyzji odmownej. Raportowanie.)   
 • Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, zaświadczeń (dochodowość, "posiadanie", itp...)   
 • Rejestracja wydania danych osobowych,   
 • Możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień,   
 • Możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień,

Wiele funkcji usprawniających pracę, np.:

 • Możliwość automatycznego przenoszenia danych związanych z przedmiotem opodatkowania w przypadku zmiany właściciela   
 • Automatyczna weryfikacja ewidencji pod względem kompletności (np. czy dla wszystkich podatników wystawiono decyzje wymiarowe, czy są wprowadzone zmiany przedmiotów opodatkowania, które nie zostały udokumentowane)


Współpraca z innymi modułami ADAS oraz automatyzacja:

 • Ewidencja Ludności   
 • IPE-PN w formacie XML   
 • Program elektronicznego biegu dokumentów   
 • System płatności masowych (indywidualne konta podatników)   
 • System uprawnień (praw dostępu) do poszczególnych funkcji programu oraz zagadnień tematycznych   
 • Wprowadzanie danych dotyczących podatników z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic   
 • Wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji mienia

logo adas

Oferujemy Państwu system ADAS (skrót od Aplikacje Dla Administracji Samorządowej). Oprogramowanie wykorzystuje możliwości środowiska Windows 7 i Windows 10. Może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux. System pracuje na jednej, wspólnej dla wszystkich modułów tematycznych, SQL-owej bazie danych (RDBMS Firebird - licencja Open source).

 • System AdAS to 40 modułów

  40 modułów AdAS

 • System AdAS to 400 obsługiwanych urzędów

  400 obsługiwanych
  urzedów

 • System AdAS to 11680 zadowolonych użytkowników

  11680 zadowolonych
  użytkowników

Dowiedz się więcej >>