ESOD

Infolinia system obiegu dokumentów ESOD.

Dla wygody użytkowników systemu ESOD, uruchomione zostały dedykowane infolinie:
(077) 544 61 55
(077) 544 61 56

Dnia 06.11.2014 firma Tensoft certyfikowała stosowanie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) opisany normą ISO 27001:2013 w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem

certisoiec

 

 

Dnia 20.10.2014 firma Tensoft recertyfikowała stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem

certyf2012_d

firm 868 53e95b bigW odpowiedzi na liczne zapytania, w związku z planowaną zmianą rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia  2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( DZ.U. Nr 38 , poz. 207, z późniejszymi zm.), polegającą między innymi na dodaniu piątej cyfry  do paragrafu i dostosowaniu i/lub rozbudowie stosownych funkcjonalności  oprogramowania ,  poniżej znajduje się wypełniony załącznik  ( kolumny : 2, 3 i 4 )  z komentarzem.  Wypełnione kolumny dotyczą dostosowania  modułu FKB systemu ADAS oraz wszystkich modułów stanowiących księgi pomocnicze lub wykorzystujących słowniki paragrafów, takich jak:

 

  • Faktury i rejestr VAT
  • Karty Kontowe
  • Kadry I Płace
  • Środki Trwałe
  • Projektowanie Budżetu
  • Kasa
  • Rejestr Umów , Wszczęć i Zaangażowań
  • Sprawozdania Budżetowe dla jednostek podległych
  • E-JORG, portal do wymiany sprawozdań między Organem a jednostkami organizacyjnym
  • Redaktor Sprawozdań

W przypadku posiadania wymienionych modułów, proszę stosownie uwzględnić to w kolumnie 6 ( „ Liczba systemów podlegających  zmianie”).

Wypełniona tabela dotyczy licencji dla systemu ADAS dla Urzędu JST. Posiadanie niezależnej licencji na system ADAS przez podległe jednostki organizacyjne, należy uwzględnić odpowiednio w kolumnach: 4 ( „ szacunkowy koszt modyfikacji”)  ,5  (  Liczba jednostek organizacyjnych …”), 6 ( „ Liczba systemów podlegających  zmianie”).

Informacje w zakresie wprowadzenia piątej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej w module Finanse i Księgowość
wraz z dostosowaniem modułów ADAS wykorzystujących słowniki paragrafów

UWAGA: Informacje powinny dotyczyć jednostki samorzadu terytorialnego oraz jej jednostek ogranizacyjnych
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Czy możliwe byłoby zastosowanie rozwiązania od 1 stycznia 2015 r.-TAK/NIE Czas potrzebny na dokonanie modyfikacji systemu
- od daty ogłoszenia zmiany ww. rozporządzenia (w miesiącach)

Szacunkowy koszt modyfikacji (w tys. zł) Liczba jednostek organizacyjnych (z urzędem jst włącznie) Liczba systemów podlegających zmianie Dodatkowe uwagi
TAK (*) 3 1 500,00(**)
*) z założeniem , że prace dostosowawcze zostaną podjęte nie później niż 30.09.2014 r
**) JST nie poniesie bezpośredniego kosztu związanego z dostosowaniem Systemu, gdy JST ma podpisaną stosowną umowę serwisową w tym zakresie i rozprządzenie ukaże się nie później , niż 30.09.2014

komunikat

Informacja w sprawie uczestnictwa firmy Tensoft na spotkaniu dot. integracji Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) w dn. 23 lipca 2014

Potwierdzamy obecność przedstawiciela firmy Tensoft sp. z o.o. na spotkaniu, które będzie poświęcone integracji Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) z aplikacjami wspierającymi ( moduł Mieszkańcy i USC).

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie MSW przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie informacja o aktualnym stanie realizacji programu pl.ID oraz prowadzonych pracach, dotyczących komunikacji aplikacji wspierających z SRP.

Informujemy również, że firma Tensoft złożyła wcześniej wniosek do MSW z prośbą o udostępnienie danych niezbędnych do poprawnego przygotowania aplikacji do działania w planowanym terminie oraz w wymaganym zakresie .

Więcej na stronie:

http://www.tensoft.pl/aktualnosci/moduly-mieszkancy-i-usc-aplikacjami-wspierajacymi-program-pl-id

 

konferencja

W dniach 24–26 czerwca 2014 odbędzie się Kongres technologiczny ADAS na który serdecznie zapraszamy wszystkie firmy współpracujące. W ramach Kongresu odbędą się spotkania z osobami odpowiedzialnym za kluczowe moduły systemu ADAS oraz prezentacje nowych rozwiązań. Poruszone będą także tematy o charakterze integracyjnym ( szyna danych )oraz plany rozwoju i budowy nowych modułów. Dodatkiem będą bloki tematyczne prowadzony przez specjalistów wdrożeniowców, prezentujące szczegółowej rozwiązania stosowane w wybranych modułach. Bogaty program będzie obejmował także panele dyskusyjne , spotkania z osobami zarządzającymi firmą Tensoft oraz wieczorne spotkania integracyjne.

Spotkanie odbędzie się w okolicy Ślesina, który słynie z pięknych jezior oraz lasów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Tel: 77 442 71 71
Tel: 77 442 71 67
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W styczniu 2015 roku, planowane jest uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych ( RSP), który będzie zasilany poprzez internetową aplikację Źródło. Moduły  Mieszkańcy i USC (autorskie rozwiązania  firmy  TENSOFT) , będą mogły aktualizować  dane w RSP wyłącznie  poprzez  specjalny kanał dostępowy,  jako aplikacje wspierające.

Wszystkie dotychczasowe aplikacje do obsługi ewidencji ludności , które służyły do prowadzenia gminnych zbiorów meldunkowych, zgodnie z nowymi zapisami ustawy o ewidencji ludności będą od roku 2015 służyły do prowadzenia rejestru mieszkańców  oraz rejestrów z nimi powiązanych.

Aby zapewnić aplikacjom Mieszkańcy i USC  prawidłową łączność z Systemem Rejestrów Państwowych, zgodnie z procedurą umieszczoną na stronie internetowej: http://obywatel.gov.pl/aplikacje-urzednik,  Tensoft  sp. z o.o.  złożył  do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  wniosek o udostępnienie informacji dotyczących dostępu do SRP wraz ze stosownym oświadczeniem. Po otrzymaniu niezbędnych informacji i dostępu do SRP przystąpimy do przystosowania  autorskiego oprogramowania w zakresie wymaganym przez Departament Ewidencji Państwowych.


Od końca ubiegłego roku firma Tensoft bierze udział w badaniach, w ramach projektu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pt. „Współpraca nauki z biznesem na rzecz innowacji w marketingu i organizacji” (POKL 2007-2013), których celem jest poznanie stanu wdrażania innowacji organizacyjnych i towarzyszących im uwarunkowań w małych i średnich przedsiębiorstwach w woj. opolskim.

nto

Homologacja programu Mieszkańcy została przedłużona do końca roku 2014

miesz duzy

Dnia 06.11.2012 firma Tensoft recertyfikowała stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem

certyf2012_d