W dniu 29.06.2015 został podpisany protokół odbioru końcowego systemu e.OPLATYgeolog.

Obie strony umowy bardzo dobrze oceniły  cztery lata wpsółpracy. Firma Tensoft ubiega się obecnie o dalsze zamówienia związane z utrzymaniem oraz rozwojem systemu e.OPLATYgeolog.

Ostatnim sukcesem jest wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz we wszystkich Delegaturach.

http://www.uke.gov.pl/odbior-systemu-zarzadzania-dokumentami-dms-wraz-z-dwiema-e-uslugami-udzielenie-informacji-publicznej-oraz-akceptacja-cennikow-i-regulaminow-uslug-telekomunikacyjnych-17254

Firma Tensoft dostała zaproszenie na III Polski Kongres Przedsiębiorczości. Sukces poprzednich edycji, które zgromadziły około 500 przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu, zaowocował zaangażowaniem i ścisłą współpracą z takimi podmiotami jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Bank Gospodarstwa Krajowego. W efekcie, nadchodzący Kongres to 20 paneli dyskusyjnych, 2 dni rozmów poświęconych poszczególnym sektorom gospodarki.
Polski Kongres Przedsiębiorczości to  doskonała okazja do nagrodzenia najwybitniejszych firm i instytucji, których działalność i osiągnięcia przełożyły się na nominację do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015. Mam przyjemność poinformować iż  firma Tensoft Sp. z o.o., w tym roku znalazła się w gronie nominowanych .Motywem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest "Synergia nauki z biznesem - innowacyjna gospodarka"

 

Gepard Biznesu dla firmy Tensoft został przyznany w ramach IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014. Firma Tensoft znalazła się na 32 miejscu spośród 612 przedsiębiorstw branży informatycznej, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Pełna lista rankingowa pod dostępna jest pod adresem: http://businessnow.pl/5988,gepardy-biznesu-2014-branzy-informatycznej-wedlug-wzrostu-wartosci-rynkowej.html

Informujemy, że od 01.05.2015 roku siedziba naszej firmy zostaje przeniesiona do nowo powstałego budynku Parku Naukowo Technologicznego w Opolu usytuowanego obok Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu (za centrum handlowym Karolinka).


Nowy adres firmy to :

Tensoft Sp. z o.o. ul. Technologiczna 2/303 Telefony, strony www oraz e-maile pozostają bez zmian.

 

ikona uwaga kontakt

W dniu 5 marca 2015 w Centrali firmy Tensoft zostały zmienione numery telefonów. Zmiany te mają na celu zwiększenie jakości obsługi obecnych jak i nowych klientów firmy Tensoft.
Numery telefonów w oddziale Gdańsk oraz w filii w Bydgoszczy pozostają nie zmienione. W obydwu tych miejscach można uzyskać zarówno pomoc techniczną jak i informacje handlowe.

Nowe numery telefonów:

Infolinia dla klientów (77) 442 71 71
Sekretariat / Księgowość (77) 442 71 67
Dział Handlowy (77) 442 71 70
Fax (77) 544 60 85

audyt s Zapraszamy do zapoznania się z ofertą audytów oferowanych przez firmę Tensoft.
W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt.

audyturzedu.pl

ESOD

Infolinia system obiegu dokumentów ESOD.

Dla wygody użytkowników systemu ESOD, uruchomione zostały dedykowane infolinie:
(077) 544 61 55
(077) 544 61 56

Dnia 06.11.2014 firma Tensoft certyfikowała stosowanie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) opisany normą ISO 27001:2013 w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem

certisoiec

 

 

Dnia 20.10.2014 firma Tensoft recertyfikowała stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem

certyf2012_d

firm 868 53e95b bigW odpowiedzi na liczne zapytania, w związku z planowaną zmianą rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia  2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( DZ.U. Nr 38 , poz. 207, z późniejszymi zm.), polegającą między innymi na dodaniu piątej cyfry  do paragrafu i dostosowaniu i/lub rozbudowie stosownych funkcjonalności  oprogramowania ,  poniżej znajduje się wypełniony załącznik  ( kolumny : 2, 3 i 4 )  z komentarzem.  Wypełnione kolumny dotyczą dostosowania  modułu FKB systemu ADAS oraz wszystkich modułów stanowiących księgi pomocnicze lub wykorzystujących słowniki paragrafów, takich jak:

 

  • Faktury i rejestr VAT
  • Karty Kontowe
  • Kadry I Płace
  • Środki Trwałe
  • Projektowanie Budżetu
  • Kasa
  • Rejestr Umów , Wszczęć i Zaangażowań
  • Sprawozdania Budżetowe dla jednostek podległych
  • E-JORG, portal do wymiany sprawozdań między Organem a jednostkami organizacyjnym
  • Redaktor Sprawozdań

W przypadku posiadania wymienionych modułów, proszę stosownie uwzględnić to w kolumnie 6 ( „ Liczba systemów podlegających  zmianie”).

Wypełniona tabela dotyczy licencji dla systemu ADAS dla Urzędu JST. Posiadanie niezależnej licencji na system ADAS przez podległe jednostki organizacyjne, należy uwzględnić odpowiednio w kolumnach: 4 ( „ szacunkowy koszt modyfikacji”)  ,5  (  Liczba jednostek organizacyjnych …”), 6 ( „ Liczba systemów podlegających  zmianie”).

Informacje w zakresie wprowadzenia piątej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej w module Finanse i Księgowość
wraz z dostosowaniem modułów ADAS wykorzystujących słowniki paragrafów

UWAGA: Informacje powinny dotyczyć jednostki samorzadu terytorialnego oraz jej jednostek ogranizacyjnych
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Czy możliwe byłoby zastosowanie rozwiązania od 1 stycznia 2015 r.-TAK/NIE Czas potrzebny na dokonanie modyfikacji systemu
- od daty ogłoszenia zmiany ww. rozporządzenia (w miesiącach)

Szacunkowy koszt modyfikacji (w tys. zł) Liczba jednostek organizacyjnych (z urzędem jst włącznie) Liczba systemów podlegających zmianie Dodatkowe uwagi
TAK (*) 3 1 500,00(**)
*) z założeniem , że prace dostosowawcze zostaną podjęte nie później niż 30.09.2014 r
**) JST nie poniesie bezpośredniego kosztu związanego z dostosowaniem Systemu, gdy JST ma podpisaną stosowną umowę serwisową w tym zakresie i rozprządzenie ukaże się nie później , niż 30.09.2014