W lutym 2017 firma Tensoft dostarczyła oprogramowania do centralizacji VAT dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i jednostek podległych. Aby dowiedzieć się więcej o naszych produkcie e-VAT służącym do obsługi Centralizacji VAT zapraszamy na stronę:
http://tensoft.pl/index.php/aktualnosci-tensoft/206-centralizacja-vat

Firma Tensoft została wybrana jak dostawca systemów dziedzinowych oraz e-usług w projekcie: Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: ADAS, DOKUS i e-Obywatel.pl. Zapraszamy na nasze strony aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach:


http://tensoft.pl/index.php/moduly
http://www.dokus.pl/index.php/pl/
http://www.e-obywatel.pl

Firma Tensoft została wybrana jak dostawca systemów dziedzinowych oraz e-usług w projekcie: CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych" -  SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY, PORTAL INFORMACYJNO-PŁATNICZY ORAZ KONFIGURACJA E-USŁUG NA PLATFORMIE EPUAP. W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: ADAS, DOKUS i e-Obywatel.pl. Zapraszamy na nasze strony aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach:


http://tensoft.pl/index.php/moduly
http://www.dokus.pl/index.php/pl/
http://www.e-obywatel.pl

Dziękujemy za liczne przybycie na konferencje eVAT - nowoczesne rozwiązanie centralizacji VAT, która odbyła się w dniu 8 lutego 2017. Mamy nadzieję, że konferencja wyjaśniła wiele zagadnień związanych z centralizacją vat. O nowych szkoleniach i konferencjach będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie w zakładce aktualności.

Zapraszamy Państwa na szkolenie związane z systemem eVAT - nowoczesne rozwiązanie centralizacji VAT.
Szkolenie odbędzie się w Opolu w dniu 8 lutego 2017.

Serdecznie zapraszamy.
Aby zapisać się na Szkolenie zapraszamy na stronę:

http://szkolenia.tensoft.pl

Firma Tensoft zorganizowała cykl konferencji w tematyce związanej z centralizacją Vat oraz generowaniem jednolitego pliku kontrolnego. Na konferencjach przedstawiliśmy nowe produktu mające ułatwić pracę w ramach nowych wymagań. Zostały przedstawione także nowe produkty oraz plany rozwojowe systemów AdAS i e-Obywatel.pl. Dziękujemy gospodarzom konferencji, prelegentom z firm doradczych (www.taxagroup.pl), za miłe przyjęcie, współpracę, oraz wszystkim przybyłym za aktywne uczestnictwo.

Po raz pierwszy w Opolu gościliśmy ogólnopolski Kongres Samorządowy. To unikatowa w skali kraju platforma wymiany doświadczeń i kompetencji wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce, poświęcona nowoczesnym technologiom oraz zaawansowanym procesom biznesowym w służbie poprawy jakości i warunków życia polskiego społeczeństwa.

Dostajemy wiele zapytań od naszych Klientów, jak w oparciu o zagregowane dane pochodzące z rejestrów cząstkowych VAT sporządzonych przez jednostki budżetowe możliwe jest szybkie wytworzenie zbiorczej deklaracji VAT-7 oraz kompletnego dla całego Urzędu , pliku JPK.

Na te pytania odpowiemy Państwu na Konferencji : eVAT – nowoczesne rozwiązanie centralizacji VAT

Dostajemy wiele zapytań od naszych Klientów, jak w oparciu o zagregowane dane pochodzące z rejestrów cząstkowych VAT sporządzonych przez jednostki budżetowe możliwe jest szybkie wytworzenie zbiorczej deklaracji VAT-7 oraz kompletnego dla całego Urzędu , pliku JPK.

Na te pytania odpowiemy Państwu na Konferencji : eVAT – nowoczesne rozwiązanie centralizacji VAT

Dostajemy wiele zapytań od naszych Klientów, jak w oparciu o zagregowane dane pochodzące z rejestrów cząstkowych VAT sporządzonych przez jednostki budżetowe możliwe jest szybkie wytworzenie zbiorczej deklaracji VAT-7 oraz kompletnego dla całego Urzędu , pliku JPK.

Na te pytania odpowiemy Państwu na Konferencji : eVAT – nowoczesne rozwiązanie centralizacji VAT