O zaletach budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego pisano już wiele. Wiele także pojawiło się głosów krytycznych, wskazujących na obiektywne trudności związane z zadaniowym zarządzaniem finansami organu. I oczywiście, oderwana od polskiej praktyki samorządowej teoria, w żaden sposób nie przybliży nas do obiektywnej oceny tego czy wdrożenie budżetowania zadaniowego w JST ma sens. Sama koncepcja New Public Management rozwijana jest w Europie od czasów Margaret Thatcher. Zgodnie z aktualnymi założeniami, budżet zadaniowy ma uzupełniać wartość informacyjną budżetu o część sprawnościową. Ma wspierać zarządzanie, poprzez definiowanie celów i wskazywanie mierników do oceny ich realizacji. Polskie samorządy, na zauważalną skalę, poznały tę nową formę zarządzania budżetem u początku XXI wieku. W praktyce, po kolejnych kilkunastu latach, wiele jednostek prowadzi budżet klasycznie z jednoczesnym nazwaniem zadań. Ale tylko części. Najczęściej jest to związane z rozliczaniem projektów unijnych i traktowane jako zło konieczne. Jednocześnie mówi się, w wielkich słowach, o nowoczesnej, cyfrowej administracji i dziarsko wydaje fundusze europejskie na inwestycje w tym kierunku. Czy to wszystko ma sens?

Być może. Pod warunkami. Tak. Głównym i zasadniczym warunkiem przyspieszenia rozwoju samorządów, przy użyciu nowoczesnych metod zarządzania jest rozprawienie się z kwestią budżetu zadaniowego. Nie silmy się jednak na zbyt poważne rozważania. Rozumowanie może być całkiem proste.

Dla praktyków administracji samorządowej jasne jest, że zarzadzanie poprzez zadania skazuje organ na szereg trudności, które mogą podważyć zasadność jakichkolwiek zmian w dotychczasowym ładzie finansowym JST. Oto lista konkretnych powodów do tego, aby zarzucić rozmyślania o budżecie zadaniowym w swoim samorządzie.

 1. Budżet zadaniowy to tylko nakładka, która w żaden sposób nie pasuje do fundamentów finansów publicznych w Polsce.
  Rzeczywiście, można tak powiedzieć – koncentryczny model finansów państwa, w którym klasyfikacja budżetowa odgórnie dzieli dostępne środki, nie przystaje do planowania opartego o potrzeby lokalnych społeczności. Choć w zasadzie ten argument, w sensie praktycznym, nie przesądza nic…

 2. Konieczność podwójnego prowadzenia budżetu – w formie klasycznej i zadaniowej.
  Więcej pracy, to większe koszty, a przecież miało być racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Na nasze potrzeby wystarczy stwierdzić jednak, że takie spasowanie budżetu w dualnym ujęciu jest możliwe i że musi być oparte o ściśle określone zasady. Więcej nie trzeba, aby wspierać ten proces poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu informatycznego, a skoro i tak większość samorządów takie systemy stosuje, to pozostanie wybrać taki, który poradzi sobie z budżetem klasycznym i zadaniowym jednocześnie, bez dublowania pracy. Czy takie oprogramowanie w ogóle istnieje? Cóż – natura nie znosi próżni. A że będzie ono kosztowało – oczywiście trzeba kalkulować tak aby się zwróciło. To coś jak wymiana okien – powinno się opłacić.

 3. Wdrożenie budżetu zadaniowego jak każda zmiana jest inwestycją, która wymaga środków na sfinansowanie.
  Nie można zapominać o tym aspekcie. Nawet jeśli uda się wykorzystać dotychczasowe zasoby jednostki, to należy uwzględnić potencjalny spadek efektywności pracy, czy naturalną niechęć do zmian. Najczęściej jednak konieczna będzie modernizacja narzędzi i procedur wykorzystywanych przez organ i podległe jednostki. Pozostaje poszukać na zewnątrz – może Program Polska Cyfrowa, albo Programy Regionalne?

 4. Zapisane zadanie trudniej zrealizować niż tylko wydatkować ograniczone środki.
  To prawda. Wymaga to także podnoszenia kompetencji kadr w sektorze publicznym. Wymaga to umiejętności menedżerskich u kierowników jednostek budżetowych. Wymaga to zdolności planowania finansów w dłuższym horyzoncie czasu. Wymaga to zastanowienia się po co jednostka funkcjonuje. Wymaga to refleksji samorządu nad oczekiwaniami mieszkańców. To prawda. No właśnie.

 5. W dotychczasowej praktyce, proponowane mierniki nie pozwalają na ocenę faktycznej realizacji celów.
  Na poziomie budżetu państwa funkcjonują zestawy mierników przypisanych do poszczególnych funkcji budżetu. Jednostki samorządowe mają jednak dużą swobodę w definiowaniu mierników dla celów przyjmowanych do realizacji w budżecie zadaniowym. Cele i mierniki będą tym lepiej nazwane, im rzetelniej podejdzie do tego zarząd jednostki.

 6. Organ będzie rozliczany z wykonania budżetu nie tylko w aspekcie dotrzymania limitu wydatków, ale także stopnia wykonania konkretnych zadań.
  To także oznacza, że nieosiągnięcie wyznaczonych rezultatów może być ocenione podobnie jak przekroczenie limitu wydatków. Jest to konsekwencja zmiany myślenia z „dlaczego coś robię” na „w jakim celu coś robię”. Można mieć nadzieję, że suweren przedłoży proaktywność i zrobienie „czegoś”, nad zapewnienie, że co by się nie działo, to nie zrobi się nic, jeśli będzie za drogo.

 7. Na wprowadzanie budżetu zadaniowego był czas ćwierć wieku temu.
  Ano. Choć można też powiedzieć, że lepiej późno niż wcale.

Być może powyższe 7 punktów skutecznie zniechęci lokalne władze do podejmowania prób zmierzenia się z budżetem zadaniowym. Mówiąc całkiem poważnie, z pewnością w wielu małych samorządach jest to gra niewarta świeczki. Wynika to z naturalnej przejrzystości finansów, odpowiedniej dla skali i zaangażowania społecznego w działalności tych najmniejszych gmin. Jednocześnie, te same przejawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego powinny być przykładem dla miast, które często mają problem związany z nikłym zainteresowaniem ze strony obywateli. To w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę jak wiele potrafią oni wyczytać ze sprawozdania czy uchwały budżetowej w jej dotychczasowej, klasycznej formie.

Bartosz Berezowski
Analityk, kierownik projektu
i projektant rozwiązań informatycznych

 

Stawiając na rozwój użytkowników systemu AdAS rozpoczęliśmy cykl szkoleń doskonalących w ramach poszczególnych modułów systemu. W dniu 13.11.2018 r. odbyło się pierwsze szkolenie w Opolu w ramach modułu FK. Wspólnie z naszymi użytkownikami omówiliśmy kwestie otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Akademia Tensoft to przede wszystkim:

 • poznawanie nowych funkcjonalności systemów,
 • aktualizacja dotychczasowej wiedzy użytkowników,
 • omówienie najczęstszych błędów i niestandardowych sytuacji,
 • platforma wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami,
 • poszukiwania nowych rozwiązań w naszych systemach.

Zapraszamy do śledzenia naszych szkoleń na stronie: www.szkolenia.tensoft.pl
Wszelkie sugestie dotyczące tematów szkoleń i kwestii organizacyjnych prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie – 602 358 748.

Śledź nas na facebooku.

 

Razem z naszymi partnerami zastanawialiśmy się czego brakuje systemom budżetowym dla JST, dostępnym na rodzimym rynku. Staraliśmy się także konstruktywnie skrytykować nasz własny moduł budżetowy obecny od lat w systemie AdAS. Wnioski są jasne – na etapie projektowania musimy zainwestować sporo myślenia, aby funkcje i sposób ich obsługi odpowiadały temu jak naprawdę pracuje skarbnik czy inna osoba kierująca finansami jednostki. Po wypiciu sporej ilości gminnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej kawy i wykonaniu masy notatek byliśmy gotowi aby zmierzyć się z tematem po raz kolejny, tym razem z postanowieniem realizacji w stylu, który pozwoli wyjść zwycięsko z wszelkich możliwych porównań. To było rok temu. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu, podobnie jak Ci z naszych klientów, którzy zgodzili się być pierwszymi praktycznymi testerami naszego Budżetu.


Dziś możemy Państwu zaproponować kilka słów relacji z tego procesu oraz wniosków, które stały się dla nas kierunkowskazem na drodze rozwoju modułu, a ten trwa nieprzerwanie – wszak dostarczanie najlepszego produktu na rynku to zadanie, którego sukces opiera się o ciągłą kontrolę tego gdzie jesteśmy.

Już u początku projektowania systemu wiedzieliśmy, że chcemy wspierać nie tylko wymiar formalny i wymogi ustawowe w zakresie budżetu JST, ale także dostarczać narzędzia o charakterze typowo zarządczym, podobne do tych, które z powodzeniem stosowane są w biznesie w celu zwiększenia efektywności wydatkowania środków i realizacji konkretnych, mierzalnych celów, w zamian za poświęcone na ten cel pieniądze z budżetu jednostki. Z tego też powodu mieliśmy możliwość uczestniczyć w wielu dyskusjach na temat budżetu zadaniowego i dało nam to do myślenia – jeśli ma być stosowany, to do nas należy ułatwienie tego użytkownikom.

Wiemy, że budżet w systemie musi być jeden, a jego prezentacja klasyczna, zadaniowa czy jakakolwiek autorska forma mieszana to już zadanie dla systemu IT – ostatecznie po to się po niego sięga, aby żmudną pracę będącą wynikiem wdrażania dobrych pomysłów zarządzających, wykonywał szybko, bezbłędnie i bez niepotrzebnych wymówek.

Mamy świadomość tego, iż nowy moduł budżetowy wiąże się z inwestycją, a jak to z inwestycjami bywa – warto by dawały nam korzyści. Dziś wiemy już, że może on skrócić proces projektowania budżetu o co najmniej połowę przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości błędów, a to pozwoli na poświęcenie zaoszczędzonego czasu na inne zadania.

Wiedząc, że powinniśmy byli przygotować ten produkt już dawno, tym bardziej staramy się nie tylko traktować Budżet priorytetowo, ale także pracować w oparciu o własne prognozy tego jak będą ewoluować finanse publiczne. Nasz plan to być gotowymi na nowe. Jeżeli nowe oznaczać będzie budżet efektywnościowy- zadaniowy to nie będziemy zaskoczeni, jeżeli nowe będzie bardziej liberalne to dla nas oznaczać będzie jedynie uproszczenia.

A dziś? Zapraszamy Państwa do rozmowy, do porównań, do zakupów, lub do współpracy przy rozwoju systemu. Jest dla nas jasne, że musimy traktować Budżet jako element szerokiego środowiska, które od lat, z powodzeniem budujemy w postaci systemu AdAS. Budżet świetnie się czuje w integracji z modułem finansowo-księgowym, z ewidencją i kontrolą zaangażowania i wydatków i innymi modułami dziedzinowymi, ale także z elektronicznym obiegiem dokumentów czy e-usługami, które urząd może świadczyć na rzecz mieszkańców. Dlatego też wprowadzamy zmiany także w innych modułach, aby całość była bardziej przyjazna, użyteczna i aby w końcu była najlepszym wyborem na rynku, ot, przynajmniej dla większości z Państwa!

Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to zachęcamy serdecznie Państwa do kontaktu w celu umówienia prezentacji szczegółowej modułu i poznania pełnego wachlarza korzyści jakie oferuje!

Radosław Krul
602 358 748
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Handlowy
(77) 442 71 70 

Firma Tensoft dostarczy licencje wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach projektu:
„Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”.

W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: Dokus, Konsultacji Społecznych oraz Business Intelligence.

Firma Tensoft została wybrana jak dostawca cyfrowych usług w ramach projektu
„e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług”

W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: AdAS i e-Obywatel.pl.

Krajowy Kongres Forów Skarbników


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z ośrodkami regionalnymi Forami Skarbników zorganizowała  Krajowy Kongres Forów Skarbników w dniach 12-13 czerwca w Jachrance koło Warszawy. Wydarzenie jest inicjatywą która wyrosła na bazie ponadregionalnych spotkań Forów Skarbników, organizowanych przez Fundację. Firma Tensoft została oficjalnym Partnerem Krajowego Kongresu. Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stanowiska oraz uczestnictwo w wykładach. Liczymy na Państwa obecność w przyszłym roku.


http://www.kongresskarbnikow.pl
Zapraszamy do pobrania podsumowania naszej prezentacji. - 7 powodów.pdf

IMG 0388

IMG 0386

IMG 0384

Zakres merytoryczny tegorocznego Kongresu  dotyczył m.in. cyfryzacji, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wielu innych aktualnych wyzwań jakie stawia samorządom prawodawstwo. Pierwszego dnia, podczas sesji plenarnych, poruszono kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki stałej współpracy Fundacji z Radą Europy, jej przedstawiciele zaprezentowali jak doskonalić jakość zarządzania w administracji lokalnej. Fundacja jako jedyna instytucja w Polsce będzie   akredytowanym ośrodkiem wdrażania w polskich samorządach Europejskiej Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu Lokalnym (ELoGE). Drugiego dnia Kongresu odbyło się osiem sesji panelowych poświęconych m.in. tematyce prawa pracy, dostępu do informacji publicznej w kontekście RODO, wyzwań dla administracji lokalnej jakie stawiają wybory samorządowe. W ramach panelu RODO Pan Bartosz Berezowski z firmy Tensoft wygłosił prezentację nt. współpracy z dostawcą oprogramowania w ramach obowiązków wynikających z RODO.
Dziękujemy także wszystkim za odwiedziny naszego stoiska. Do zobaczenia za rok !

1 1

1 2

1 3

X Akademickich Targach Pracy Politechniki Opolskiej

21 marca 2018 firma Tensoft aktywnie uczestniczyła jako wystawca w X Akademickich Targach Pracy Politechniki Opolskiej.
Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska. Dziękujemy także organizatorom za możliwość
zaprezentowania naszej oferty pracy i staży studentom i absolwentom. Do zobaczenia za rok!
https://pl-pl.facebook.com/events/1819476325012694/

Poszukujemy cały czas analityków i testerów dla  systemu ERP AdAS.
Zapraszamy ABSOLWENTÓW oraz  chętnych na staże i praktyki.

Aplikuj już teraz na pracuj.pl:
https://www.pracuj.pl/praca/wdrozeniowiec-systemow-erp-adas-opole,oferta,5943992
lub pisz na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 min

2 min

4 min

Prosto o gospodarce to cykl audycji poświęcony gospodarce i finansom, przedstawiający w prosty sposób tematy takie jak: podatki, budżet państwa, prawo dla przedsiębiorców, rozwój gospodarczy. Odcinek do którego zostaliśmy zaproszeni prosto tłumaczy co to jest fintech i jak wyglądają finanse w internecie. Zapraszamy do oglądania.
http://tv-trwam.pl/film/prosto-o-gospodarce-odc19

 

video1

Firma Tensoft podpisała umowę na zakup, wdrożenie i uruchomienie eUsług w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, wraz z przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu „e-Urząd – rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice”.
W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: ADAS, DOKUS i e-Obywatel.pl.
Zapraszamy na nasze strony produktowe, aby uzyskać więcej informacji:

http://tensoft.pl/index.php/moduly
http://www.dokus.pl/index.php/pl/
http://www.e-obywatel.pl