HOMOLOGACJA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.

Decyzją Departamentu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji program MIESZKAŃCY otrzymał homologację , zgodnie z art. 44a ust 1 art. 46 ust 1 i art. 50 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych( jednolity tekst : Dz. U. Nr 87, poz. 960 z 2001 roku). Po przeprowadzeniu procedur testowych, stwierdzono zgodność oprogramowania z wymaganiami homologacyjnymi.

Program Mieszkańcy jest jednym z modułów zintegrowanego systemu oprogramowania do zarządzania urzędem - ADAS.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na pozostałe moduły systemu ADAS.

Firma Tensoft Sp. z o.o  uczestniczy jako wykonawca  w projekcie PESEL2.
Szczegóły wkrótce
Nowe oprogramowanie
Program "Ewidencja Przedsiębiorców"
Ewidencja przedsiębiorców
Wydawanie zaświadczeń o wpisie
Decyzje o odmowie wpisu
Obsługa zmian
Wiele innych funkcji, z którymi można zapoznać się
na stronie katalogowej dostępnej TUTAJ. Zapraszamy!

Konferencja KONFERENCJA NOWOCZESNY URZĄD
Warszawa, 30 marca 2004

30 marca br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. NOWOCZESNY URZĄD zoorganizowana przez Grupę Honesta pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkoły Zarządzania/ The Polish Open University. Celem konferencji jest zapoznanie przedstawicieli administracji publicznej z możliwościami i korzyściami wynikającymi z wykorzystania różnych metod i narzędzi związanymi z zarządzaniem, normami, , systemami informacyjnymi, rekrutacją i rozwojem pracowników oraz obsługą klientów administracji. W programie m.in. wystąpienie Julii Pitery z Transparency International, która omówi znaczenie jakości kadr w budowaniu sprawnej administracji oraz Bogdana Skwarki, Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Najwyższej Izby Kontroli, który zaprezentuje najczęściej spotykane naruszenia prawa w funkcjonowaniu urzędów.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz administracji rządowej do udziału w konferencji.

Zgłoszenia i informacje na stronie: www.honesta.pl
oraz pod numerem telefonu: 0.prefix. 22 861.10.45
koordynator organizacyjny 0.607.113.401