Wszystkim użytkownikom Modułu Podatki Systemu AdAS przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

Nowe wzory:
1.    Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
2.    Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Nowe wzory:
1.    Informacja o gruntach (IR-1)
2.    Deklaracji na podatek rolny (DR-1)

Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Nowe wzory:
1.    informacji o lasach (IL-1)
2.    deklaracji na podatek leśny (DL-1)

Zachęcamy do poszerzenia systemu ADAS o portal mieszkańca e-Obywatel, w którym formularze są zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Przypominamy, że za pośrednictwem portalu, mieszkańcy mogą składać formularze drogą elektroniczną a informacje w nich zawarte są automatycznie uzupełniane na podstawie danych z systemów dziedzinowych. Ponadto informacje podane w formularzu przez obywatela trafiają bezpośrednio do właściwego modułu systemu AdAS.