Po sukcesach szkoleń w zakresie Kart Kontowych w kontekście Ordynacji Podatkowej, rozpoczęliśmy kolejną edycję cyklu. Tym razem szkolimy użytkowników zajmujących się księgowaniem należności cywilnoprawnych.

Pierwsze szkolenie już za nami...