w dniach 27-28 maja 2019 r. odbyło się kolejne ogólnopolskie spotkanie działu Wdrożeń firmy Tensoft.
 
Szkoląc rocznie setki użytkowników sytemu, mamy świadomość jak bardzo ważnym aspektem jest podnoszenie własnych kompetencji.
 
Właśnie dlatego na zjazdach pracowników stawiamy akcent na szkolenia naszej kadry oraz pracę koncepcyjną dotyczącą usprawnienia udogodnień systemu AdAS i podnoszenia jakości obsługi klientów.