Firma Tensoft dostarczy licencje wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach projektu:
„Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”.

W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: Dokus, Konsultacji Społecznych oraz Business Intelligence.