Firma Tensoft została wybrana jak dostawca cyfrowych usług w ramach projektu
„e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług”

W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: AdAS i e-Obywatel.pl.