Firma Tensoft została wybrana jak dostawca systemów dziedzinowych oraz e-usług w projekcie: „Wykonanie i wdrożenie nowych systemów informatycznych celem uruchomienia e-usług administracyjnych i edukacyjnych w Gminie Nowa Ruda, część nr 1”.
W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: ADAS, DOKUS i e-Obywatel.pl.
Zapraszamy na nasze strony produktowe, aby uzyskać więcej informacji:

http://tensoft.pl/index.php/moduly
http://www.dokus.pl/index.php/pl/
http://www.e-obywatel.pl