Firma Tensoft została wybrana jak dostawca systemów dziedzinowych oraz e-usług w projekcie: Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: ADAS, DOKUS i e-Obywatel.pl. Zapraszamy na nasze strony aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach:


http://tensoft.pl/index.php/moduly
http://www.dokus.pl/index.php/pl/
http://www.e-obywatel.pl