Firma Tensoft została wybrana jak dostawca systemów dziedzinowych oraz e-usług w projekcie: CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych" -  SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY, PORTAL INFORMACYJNO-PŁATNICZY ORAZ KONFIGURACJA E-USŁUG NA PLATFORMIE EPUAP. W ramach projektu dostarczone zostaną wybrane modułu systemów: ADAS, DOKUS i e-Obywatel.pl. Zapraszamy na nasze strony aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach:


http://tensoft.pl/index.php/moduly
http://www.dokus.pl/index.php/pl/
http://www.e-obywatel.pl